KARIN KOLLE

CV

Født 1968 og oppvokst i Brevik. Bosatt i Tønsberg. Studerte kunsthistorie ved Universitetet i Oslo 1989-90, arkitektur ved University of Greenwich London 1990-93 og NTNU 1993-96. Undervist med hovedvekt på bolig og oppnevnt sensor ved NTNU 1996-2013. Har praksis fra Trondheim 1998-2013 med Eileen Garmann Johnsen, Bente Rødahl arkitekter, Lusparken arkitekter, Asplan Viak arkitektur, og i Tønsberg fra 2013 med Kristiansen & Bernhard arkitekter, Spir og Re arkitektur. Har siden 2017 praktisert hos ARK-TELLUS AS. Erfaring som utførende arkitekt for små og store boligprosjekt, skole og undervisningsbygg, verksted og næring, samt erfaring med prosjektledelse og ledelse av arkitektkontor. Jobber nå hovedsakelig innen bolig og næring med fokus på god arkitektur.